מילון מונחים פיננסים

מילון מונחים להלוואות – נאור פתרונות אשראי, היה מי שאמר שהכסף מניע את העולם, וצדק. בעידן של היום ובמיוחד בתחום הפיננסים שמצוי בכל מקום ומשפיע על הפן הכספי שלנו!
חשוב להבין אותם ואיך הם משפעים עלינו שנתקל בהם ונבין את משמעותם, אספנו עבורכם את המונחים הנפוצים ביותר, חברתינו – נאור פתרונות אשראי עושים לכם מעט סדר בראש ותעזור לכם להבין את רוב מושגי היסוד בכלכלה, הלוואות ובכלל בתחום הפיננסים.

💡לנו חשוב שתדעו בדיוק על מה מדברים אתכם!!! המילון מתעדכן על בסיס קבוע!!

אשראי הוא זכות קניין, סוג של מימון המאפשר קבלת סחורות, שירותים או יכולת שימוש בכספים לתקופה מוגדרת מראש עם התחייבות לשלם במועד מאוחר יותר.

מסגרת – האשראי הבנקאי הוא הקו האדום עד אליו מותר ללקוח להיות במינוס.

אשראי הוא סוג של הלוואה לכל דבר ועניין!

הלוואה היא עסקה פיננסית שבה מלווה – פרטי או ציבורי – מלווה כסף לאדם לפרק זמן עם תנאים מוגדרים מראש.

מי שנותן את הכסף נקרא מלווה, ומי שמקבל אותו נקרא לווה. סכום הכסף שניתן בהלוואה נקרא “קרן”. קרן זו היא הסכום הראשוני שאנו מקבלים ללא תוספת ריבית.

לוח סילוקין – הוא טבלה המציגה את שלבי ההחזר של הלוואה הנפרעת בתשלומים לאורך זמן עד לסילוקה.

שני שיטות עיקריות

  1. שיטת ההחזר הפופולרית ביותר היא תוכנית שפיצר, הכוללת תשלומים חודשיים קבועים לאורך כל תקופת ההלוואה.
  2. בפריסת סילוק קרן שווה בה התשלום החודשי קבוע ביחס לקרן וכולל תשלום ריבית כאחוז מהחוב השוטף. המשמעות של קרן שווה הינה שגובה ההחזר משתנה.
מהי הלוואה צמודה למדד?

הלוואה הנושאת ריבית וצמודה למדד המחירים לצרכן. מדובר בהלוואה שהכספים שלה צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנה יחד עם המדד, גם אם המדד גדל, ולהיפך – כל שינוי במדד המחירים לצרכן משפיע ישירות על הקרן הצמודה, כלומר משתנה מדי חודש .

  • כאשר המדד עולה – ריבית צמודה למדד עולה.

  • כאשר המדד קבוע – ריבית צמודה למדד קבועה.

  • כאשר המדד יורד – ריבית צמודה למדד יורדת.

היתרונות של הלוואה צמודה למדד: היא ריבית נמוכה יותר לעומת מסלולי אשראי אחרים עקב תנודתה.

הריבית בנק ישראל מלווה כספים לתאגידים בנקאים והיא נקבעת על ידי הוועדה המוניטרית של הבנק.​

ריבית בנק ישראל משפיעה ישירות על ריבית הפריים וגובה החזרי הלוואות ומשכנתאות. כאשר הריבית עולה, גם ריבית הפריים עולה באותו שיעור!

 הצמדה – התאמת הערך של נכס/התחייבות/הלוואה לשינויים במדד המחירים לצרכן.​בהלוואות צמודות מדד, הקרן שלקחנו, כלומר סכום ההלוואה צמוד למדד המחירים לצרכן, כל שינוי במדד המחירים לצרכן משפיע ישירות על הקרן של הלוואה.

שינוי כזה חל מעדכון אחד לחודש קלנדרי. אם מחירי המוצרים עולים, כך גם המדד, ולהיפך, כלומר קרן ההלוואות נתונה לשינוי מחודש לחודש!

 

תקופת גרייס (תקופת החסד) – הלוואה שבה תשלום הקרן, ולעיתים גם התשלום הראשון של הריבית, נדחה למועד מסוים לסוף תקופת ההלוואה.

הלוואות מסוג גרייס מהוות בלא מעט מקרים גלגל הצלה כלכלי!

בטחונות וערבויות הם מסמכים משפטיים שהבנק או גוף המימון דורש על מנת להבטיח את תשלום ההלוואות, משכנתא ,רכב.

כסף או שווה ערך, המשועבד למלווה כנגד ההלוואה, עד להחזר מלא של ההלוואה!

הלוואה שניתנה ללווה על ידי גוף בנקאי, בהתאם לערבות, בטחונות ותכתיבים שסוכמו בין הלווה לבנק לפני מתן ההלוואה.

את ההלוואה ניתן לקבל לכל מטרה או צורך כגון הלוואה למימון רכב, הלוואה לשיפוץ, כיסוי מינוס, טיול גדול, לימודים או אפילו לאירוע משפחתי כמו חתונה, בר מצווה וכדומה.

מהו מדד המחירים לצרכן?

אחד המדדים המשמעותיים והמשפיעים בעולם הפיננסי, מחושב מדי חודש ומשקף את אחוז השינוי בערך של סל מוצרים ושירותים הנצרך על ידי הציבור. הסל נקבע מראש מידי שנה ומשתנה מעת לעת. הוא נועד למדוד את שינויי המחירים.

בהלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן ערך ההלוואה משתנה מדי חודש, ובהתאם הדבר ישפיע על גובה ההחזר החודשי שישולם.

מהי ריבית פריים?

ריבית הפריים היא ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח קבוע של 1.5%. ריבית הפריים היא הריבית המשמשת בסיס לתמחור עסקאות פיננסיות מסוגים שונים כגון הלוואות ופיקדונות, הנקבעת על ידי כל בנק עבור פעולות המבוצעות על ידו ונגזרת מריבית בנק ישראל בתוספת ריבית קבועה.

ריבית הפריים היא ריבית משתנה, המחושבת לפי הפרמטרים הבאים:

ריבית בנק ישראל, העומדת כיום על 2.75%,

תוספת מרווח קבוע שהבנקים מוסיפים 1.5%

דוגמה – 2.75% + 1.5% =4.25%

שני פרמטרים אלו יוצרים את ריבית הפריים שעמודת נכון להיום על 4.25%. ויכולה להשתנות מעת לעת.

מהו אובליגו?

הוא מונח בעולם הבנקאות, ונועד להעריך את סך ההתחייבויות בפועל, מאגר מידע מהבנק המתייחס להתחייבויות פיננסיות שיש לאדם כלפי הבנק, לרבות הלוואות, מסגרת אשראי, שעבודים, חובות אחרות, ועוד. ההתחייבות משמשות את הבנק ב”שיפוט” הלקוח.

💡הידעתם!! המילה אובליגו (Obligo) שאול מלטינית ומשמעותו התחייבות או כבילה.

לקוחות בנק בעייתיים מבחינת התחייבויותיהם ייאלצו, ברוב המקרים, לפנות לחברות מימון חוץ בנקאי אם יזדקקו להלוואה.

מזה קרן הלוואה?

 קרן – סכום ההלוואה המקורי שנלקח מהגוף המממן או מהבנק, ללא הריבית.

דפלציה – תהליך מתמשך של ירידה במדד המחירים לצרכן.

מהי ריבית דריבית?

ריבית דריבית – הריבית שנצברה על הקרן מצטרפת לקרן בסוף בכל תקופת ההלוואה/הפקדה. לרוב החישוב הוא על בסיס יומי. כלומר, בכל יום מחושבת הריבית היומית והיא מתווספת לקרן כך שסכום הקרן שיחושב ביום הבא כבר כולל את תוספת הריבית מהיום הקודם.

מהו לוח סילוקין לפי קרן שווה?

לוח סילוקין קרן שווה – לפי שיטת חישוב קרן שווה גובה ההחזר החודשי הולך ופוחת לאורך חיי ההלוואה/משכנתא, הסכום המוחזר על חשבון הקרן קבוע למשך ההלוואה ההחזר על חשבון הריבית יורד לאורך התקופה, כך שההחזר החודשי הולך ויורד לאורך זמן.

בהלוואות צמודות מדד או מט”ח מתווספים לסכום ההחזר החודשי גם הפרשי מדד או שער..

💡בשיטת חישוב קרן שווה, התשלומים והריביות הם הנמוכים ביותר בהשוואה למסלולי החזר אחרים שאותם נידרש לשלם עבור הלוואה..

 

היוון הוא תהליך של תרגום ערך כספי מתקופה אחת לתקופה אחרת, הערך הנוכחי של רווחים או הוצאות או הפסדים עתידיים.

פירעון מוקדם של משכנתא נקרא גם עמלת היוון – הבנק עשוי לגבות עמלות שונות עבור ההחזר, כמו עמלות הפרשי ריבית.

 

מהי סליקה?

תהליך פיננסי של חיוב וזיכוי לקוחות.

 

הפער בין הריבית שהבנק גובה על הלוואות לבין הריבית שהוא משלם על הפיקדונות.​

 מהו פיקדון?

כסף שהופקד בבנק. פיקדונות וחסכונות הם אפיק השקעה סולידי לתקופות זמן קבועות מראש. הבנק מציע מגוון פיקדונות במסלולים רבים ובריביות שונות.

💡לרוב לא ניתן למשוך את הפיקדונות לפני תום התקופה שנקבעה מראש, אך לעיתים הפקדה לטווח ארוך כוללת נקודות יציאה.

 

הנגיד עומד בראש בנק ישראל. תפקידיו מוגדרים בחוק בנק ישראל התשע”א-2010, והוא משמש גם כיועץ כלכלי לממשלה. הנגיד ממונה על ידי נשיא המדינה, בהמלצת הממשלה, לתקופה של 5 שנים. הוא יו”ר הוועדה המוניטרית וחבר המועצה המנהלית.

 

ריבית – היא מונח בעולם הכלכלה שפירושו סכום כסף נוסף שהמלווה מקבל מהלווה, תמורת הזמן והזכות שנותן, המלווה. כלומר מחיר השימוש בכסף.

תשואה – רווח או הפסד על השקעה – הנמדד כאחוזים מסך ההשקעה המקורית.​

לדוגמא: רווחי נכסים, רווחים עסקיים, רווחי הון וכו’.

התשואה תוצג כאחוזים, מכיוון שהיא מייצגת את מידת השינוי לאורך זמן!

 

במסגרת בקשתכם לקבלת אשראי או הלוואה, תצטרך לספק את הפרטים הבאים: גיל, מצב משפחתי ואם יש לכם נכס כלשהו. כמו כן, תצטרכו לדווח מה השכר החודשי.

החישוב מתבסס על היסטוריית האשראי שלכם ועל בסיס הפרטים הפיננסיים האישיים שמסרתם לבנק /גוף מימון במסגרת הבקשה להלוואה, תקבלו “אישור עקרוני” שאינו סופי, אך אם כל הפרטים שסיפקתם נכונים, אין סיבה לסירוב..

שימו לב ! האישור ההלוואה אינו סופי ויתכן והגוף המממן אף לא יאשר את האישור עקרוני!

 

משכנתא – היא מקרקעין המשועבדים למלווה כבטוחה להלוואה. כלומר, הנכס משמש כבטוחה לבנק או לגוף המממן, המבטיח את החזר ההלוואה ללווה.

הבנקים וכל גוף מימון למשכנתאות כפופים להוראות בנק ישראל כשהם מלווים הלוואות לדיור!

הלוואה בה הלווה משלם רק את הריבית והקרן תשולם בתום התקופה. לעיתים עשוי להיות גם תשלום ריבית בתום אותה תקופה

קיימים 2 סוגים עיקריים של הלוואות בלון.

  1. בלון מלא: הקרן,הריבית ובמקרה הרלוונטי הפרש ההצמדה מנוכה בתשלום אחד בתום החזר ההלוואה.
  2. בלון חלקי: הריבית החודשית והתשלום הסופי של הקרן הם שניהם חלקים ברוב ההלוואות.

 

מדד המחירים לצרכן (ICP) מתפרסם מדי חודש, המודד שינויים במחירי המוצרים והשירותים המהווים את “סל הצריכה” של משפחה ממוצעת במדינת ישראל. ב-15 בכל חודש מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מידע על שינויים שחלו מחודש לחודש.

 

בנוסף משקף המדד את רמת האינפלציה במשק – כלומר שיעור עליית המחירים מחודש לחודש!

חוק נתוני אשראי,הוא חוק ישראלי המסדיר פתיחת מערכת נתוני אשראי בניהול בנק ישראל. החוק מגדיר את המידע הפיננסי שנאסף על הלקוחות ממוסדות פיננסיים, ומסדיר דרך לשיתוף נתוני אשראי של לקוחות עם מוסדות פיננסיים שונים.

הגוף המממן יבחן את יכולת ההחזר של הלקוח לצורך מתן אשראי או הלוואה, מסגרת אשראי, תקרת כרטיס אשראי, משכנתאות וערבויות בנקאיות. לאחר מכן, על סמך נתוני האשראי, הגוף המממן יקבל החלטות האם הלקוח יקבל אשראי או לא.

נוסח דוגמה

לצורך קבלת ההודעה, תגיש לשכת האשראי לבנק ישראל בקשה לקבל את נתוני האשראי אודותיך ממאגר נתוני האשראי של בנק ישראל לצורך בחינת בקשות למתן אשראי. לשכת האשראי תבקש נתונים מהמאגר שיסייעו בקבלת ההחלטה.

מהו לוח סילוקין שפיצר?

לוח שפיצר הוא טבלה המציגה את שלבי ההחזר של ההלוואה המוחזרת בתשלומים, בלוח זה ההחזרים החודשיים שווים בהנחה שהריבית אינה משתנה ואינה צמודה למדד המחירים לצרכן.

השיטה פועלת כך: החלק היחסי של הקרן בתשלום החודשי עולה מדי חודש, ואילו החלק היחסי של הריבית יורד מדי חודש!

 מהי הלוואת גישור?

הלוואת גישור משכנתא היא סוג של הלוואת בלון קצרת מועד, כשמה כן היא, במקרה של חוסר נזילות ישנה אפשרות לבקש הלוואת גישור לתקופת הלוואה שהיא לרוב קצרה יותר ומיועדת לשמש נזילות סכום כסף לתקופה קצרה, שנועדה לגשר על פער תזרים שנוצר, למשל, בתקופה שבין התשלום בהסכם הרכישה לבין קבלת מפתח לדירה.

ההלוואה הנפוצה בעיקר במקרים של רכישת דירה טרם מכירת הדירה הישנה ועוד..

 מהי ריבית נומינלית?

ריבית נומינלית, או ריבית חוזית, או ריבית שוטפת, היא שיעור ריבית שנקבע לעסקת הלוואה או לעסקה פיננסית אחרת. זוהי הריבית הנומינלית המצוינת במסמכי מתן ההלוואה ללא התחשבות במועדי תשלום הריבית והחיובים הנלווים (עמלות). לרוב תצוין הריבית לתקופה של שנה.

הלוואה חוץ בנקאית היא כל הלוואה מגוף פיננסי שאינו בנק. הלוואות אלו מתקבלות לרוב מחברות אשראי, חברות ביטוח או הלוואה על חשבון הפנסיה או קופת הגמל. הלוואות חברתיות, וכל אפיק מימון שאינו בנק אלא בפיקוח משרד האוצר.

ניתן לקחת הלוואות חוץ בנקאיות ללקוחות כל הבנקים, לכל מטרה, ללא ביטחונות ומבלי לפגוע במסגרת האשראי!

 

מהו אוברדרפט?

משיכת יתר היא זכות שניתנת על ידי הבנק ללקוח למשוך כספים מהחשבון גם כאשר היתרה בחשבון אינה מאפשרת זאת. אוברדראפט הוא סוג של הלוואה או אשראי לכל דבר ועניין, והבנק גובה על כך ריבית. ניתן לבצע משיכת יתר עד לתקרה קבועה לכל אדם יש “מסגרת אשראי בחשבון הבנק”

רובנו מתייחסים למינוס כאל מובן מאליו! הנקודה היא שזה אפקט כדור השלג. כלומר, אם לא נעצור את ההתנהגות הזו, רק נשקע יותר ויותר בחובות.

מהי חדלות פירעון?

חדלות פירעון – מצב בו חייב אינו יכול לפרוע את חובו, כאשר משאביו אינם מספיקים לשירות מלוא סכום החוב כלפי כל אחד מנושיו. כאן נדרשת התערבות בית המשפט שמטרתה לקבוע את יעד הנכסים שנותרו בידי החייב. דיני חדלות פירעון עוסקים בחייב שאינוו יכול לשלם, בניגוד לחייב שאינו רוצה לשלם שזה מוסדר בדיני אכיפת החיובים, ובעיקר ההוצאה לפועל.

חדלות פירעון אינה הליך נוח לחייב ולעיתים צפויות גם סנקציות משמעותיות כגון: אי חידוש רישיון נהיגה, יציאה מהארץ ועיקול החשבון. מרגע הכניסה להליך.

אינפלציה – תהליך מתמשך של עליית מחירים. האינפלציה נמדדת בשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן.

מהי עמלת פירעון מוקדם?

עמלות פירעון מוקדם – המכונות גם קנסות פירעון מוקדם – נגבות במקרים מסוימים כאשר ההלוואה מחזיר מוקדם. המהות היא פיצוי כספי למלווה בגין ההפסד שנגרם מהפירעון המוקדם.

 מה היא ריבית?

ריבית היא מונח בכלכלה שמשמעותו סכום הכסף הנוסף ששולם על ידי הלווה למלווה בתמורה לזכות שהמלווה נותן ללווה להשתמש בסכום.

ריבית היא “מחיר הזמן של הכסף”, או למעשה “המחיר” של העברת כסף מהעתיד להווה.

מהו יום עסקים?

יום עסקים – הוא זמן שבו מתבצעים חיובים וזיכויים בבנקאות. זהו היום שבו בנק ישראל מבצע עסקאות במטבע חוץ והיום הנחשב לחישוב הריבית.. הוא נועד לתחום את זמני האספקה, מתן השירות, ביצוע הפעולות, שעות הפעילות של המוסד הפיננסי. על מנת לאפשר ביטחון בפעילות הכלכלית, מבקשים לקבוע אותם מראש.

יום עסקים נמדד ברוב סניפי הבנקים הפועלים בדרך כלל בשעות אלו.

בימים א’ עד ה’ יום עסקים מסתיים ב-18:00, ובימי שישי וחגים -ב-14:00

ככלל, סניפי הבנקים פתוחים בכל ימות השבוע למעט חגים ותאריכים רשמיים, ובימים אחרים בהם הסניפים סגורים בדרך כלל.

מהו דיבידנד?

מקור המילה “דיבידנד” מלטינית ופירושה “מה יש לחלק”. בכלכלה ודיני תאגידים גדולים מדובר בתשלום שחברה מעבירה/חלק מרווחיה לבעלי מניותיה תמורת שווי לפי חלוקת המניות של כל אחד מהם במניות החברה.

 החברה אינה מחויבת בחלוקת דיבידנד גם אם היא רושמת רווחים!!

הון עצמי הוא מונח חשבונאי המייצג את סך הנכסים של החברה/אדם בניכוי סך ההתחייבויות שלו. ההון כולל את הון המניות, הון הקרן ועודפים ורווחים שלא חולקו.

 

הון עצמי לטובת משכנתא מתייחס לכמה כסף נזיל יש לכם שאתם מביאים “מהבית” לרכישת הדירה – זה החלק שמגיע מהחסכונות שלכם.

 

 

 

היכולת של הלווה לעמוד בתשלומים שנקבעו להחזר הלוואה.​

מהו קופת גמל?

סוג של תוכנית חיסכון לטווח בינוני או ארוך. כנגד ההפרשה חודשית לקופת גמל ניתן לקבל, בתנאים מסוימים, לקבל זיכוי ממס הכנסה. ​

💡החוק המחייב הפקדות חודשיות של כספים לפנסיה נועד לעודד את אזרחי המדינה לחסוך כספים לפנסיה כדי שיוכלו להבטיח לעצמם ביטחון כלכלי לימי הפרישה.

 

צ’ק שאינו ניתן להעברה ופירעונו אפשרי אך ורק על ידי המוטב ששמו נקוב עליו​

דברו איתנו והצטרפו ללקוחות מרוצים

א'-ה' 9:00-15:00 ו' 9:00-13:30

דילוג לתוכן