חישוב ריבית הלוואה – מחשבון

שתפו את המאמר
מחפש/ת הלוואה חוץ בנקאית?
אישור מיידי אצלנו באתר

החזר עד 6 שנים
ריבית בנקאית
ללא עמלת פתיחת תיק

(זה לוקח פחות מ-3 דקות!)

חישוב ריבית הלוואה

הנתון העיקרי המצוי פעמים רבות בראש מעייניהם של נוטלי הלוואות הוא גובה ההלוואה הניתנת להם,חישוב ריבית הלוואה תוך אי בחינה מעמיקה של הסכום הכספי אשר עתיד להתווסף להלוואה כריבית. אי בחינה מעמיקה של נתון זה טרם נטילת ההלוואה, עשוי להעמיד את הלווה בפני קשיים בעמידה בפירעון ההלוואה. בדיוק לשם כך, יש לערוך חישוב ריבית הלוואה באמצעות מחשבון החזר הלוואה.

 

חישוב ריבית הלוואה -מחשבון הלוואה

איך מחשבים ריבית על הלווואה מחשבון החזר הלוואה הוא מחשבון הלוואה שפיצר אינטראקטיבי המאפשר חישוב ריבית הלוואה פשוט ומיידי של גובה החזר ההלוואה אותה מבקש אדם ליטול, תוך שקלול הריבית המצטרפת להלוואה על ידי הגוף המלווה ובהתחשב באופן פריסת החזר ההלוואה לתשלומים חודשיים. מחשבון הלוואה שפיצר הוא מחשבון החזר הלוואה נוח וזמין לשם חישוב ריבית הלוואה.

 

איך ניתן לעשות שימוש בשירות מחשבון החזר הלוואה

שימוש בשירות מחשבון החזר הלוואה לשם חישוב ריבית הלוואה מצריך גישה ל- 3 נתונים. הראשון הוא גובה ההלוואה, השני הוא סוג הריבית, השלישי הוא שיעור הריבית, והרביעי הוא מספר התשלומים המבוקש. נתונים אלו הינם נתונים אשר מהווים חלק גלוי ובלתי נפרד מכל הסכם לנטילת הלוואה.

 

מדוע חשוב להיעזר בשירות מחשבון החזר הלוואה

מחשבון החזר הלוואה מאפשר לכל אדם לערוך בחינה מקדימה הכוללת חישוב ריבית הלוואה בדבר התשלום החודשי אותו הוא צפוי לשלם לגוף המלווה. הידיעה המקדימה מאפשרת בדיקה בדבר כדאיות נטילת ההלוואה מגוף מסוים ביחס לגוף אחר, ולצד זאת קבלת ערך מספרי מדויק אודות הסכום שיש להיערך לשלמו מדי חודש.

 

בדיקת נכונות חישוב ריבית הלוואה על ידי הגורם המלווה

מחשבון החזר הלוואה הוא מקור חישוב ריבית הלוואה אובייקטיבי המאפשר גם יכולת להשוות בין הסכום הנגזר מהסכם ההלוואה לבין הסכום שנגבה בפועל מדי חודש על ידי הבנק המלווה או על ידי גורם חוץ בנקאי ממנו ניטלה ההלוואה. מחשבון הלוואה שפיצר הוא מחשבון החזר הלוואה מתקדם וניתן לעשות בו שימוש באופן מקוון.

 

ממה מורכבת הריבית על ההלוואה

הריבית היא למעשה העלות המשולמת לגוף מעניק ההלוואה עבור שירותי המימון הניתנים על ידו. ריבית זו מכילה בתוכה את ריבית הפריים המהווה את הבסיס, כאשר אליה מתווספת ריבית בשיעור נוסף. שני רכיבים אלו מרכיבים את שיעור הריבית הכולל שנצבר אל סכום ההלוואה. בעת עשיית שימוש במחשבון הלוואה שפיצר, תגולם הריבית בסכום ההחזר החודשי.

 

כיצד מבוצע חישוב ריבית הלוואה

הריבית היא שנתית, אולם היא מחושבת באופן שוטף ביחס ליתרת ההלוואה שטרם סולקה. כך לדוגמה, במסגרת חישוב ריבית הלוואה באמצעות מחשבון החזר הלוואה, כאשר שיעור הריבית על ההלוואה הוא 5% וברגע נתון סכום ההלוואה עומד על 60,000 ₪, אזי ככל שלא ישולם אף תשלום החזר במשך שנה שלמה, תיצבר לסכום ההלוואה ריבית בסך 5% מ- 60,000 ₪, כלומר 3000 ₪.

 

הלוואה בשיטת החזר קרן שווה

אחת הדרכים לפרוס את תשלומי החזר ההלוואה היא קביעה כי ניכוי הקרן באופן חודשי יהיה בסכום שווה מדי חודש. היות שהריבית השנתית היא נתון יחסי, אזי כל חודש ינוכה סכום החזר הלוואה חודשי שהוא שונה ובנוסף לכך הולך ופוחת. זאת מאחר שפעולת חישוב ריבית הלוואה בשיעורה השנתי נעשה באופן יחסי ביחס ליתרת ההלוואה שלא נפרעה.

כך למשל, אדם הנוטל הלוואה בסך 20,000 ₪ וחפץ בשיטת סילוקין של החזר קרן שווה, תוך פריסת ההחזר ל- 20 תשלומים חודשיים, ישלם מדי חודש קרן בסך 1000 ₪, אולם הריבית שתתווסף לתשלום בחודש הראשון תהיה נמוכה מזו שבחודש לאחר מכן, וכן הלאה עד לתשלום החודשי האחרון שיהיה הנמוך מכל יתר התשלומים.

 

הלוואה בשיטת לוח סילוקין שפיצר

בשונה מהלוואה בשיטת החזר קרן שווה, שיטת החזר שפיצר, שעל בסיסה נוצר מחשבון הלוואה שפיצר, מאפשרת החזר חודשי קבוע, על ידי גילום הריבית יחד עם הקרן לכדי סכום חודשי אחיד. יתרונה של שיטה זו הוא בכך שהיא מאפשרת שליטה מלאה וידיעה מראש של סכום ההחזר החודשי, וזאת על ידי שימוש בכלי של מחשבון הלוואה שפיצר.

שירות מחשבון הלוואה שפיצר של חברת נאור פתרונות אשראי, מאפשר קבלת תמונה מלאה בלחיצת כפתור, אודות הלוואה הניטלת בשיטת שפיצר. כך למשל, עריכת בדיקה בשירות מחשבון הלוואה שפיצר אודות החזר חודשי של הלוואה בסך 80,000 ₪ שנפרסה ל- 48 תשלומים ב- 4% ריבית שנתית, תגלה כי סכום ההחזר החודשי יעמוד על 1806.32 ₪.

 

מהי ריבית הפריים

מחשבון הלוואה שפיצר מגלם ריבית הכוללת בתוכה את ריבית הפריים. ריבית הפריים היא נתון אשר מהווה בסיס לחישוב הריבית הכללית. בעת נטילת הלוואה מהבנק, תצוין הריבית בערך מספרי הכולל ריבית פריים + אחוז מסוים המתווסף אליה. ריבית הפריים מורכבת מהריבית של בנק ישראל אשר מזה זמן רב עומדת על שיעור של 0.1%, לצד תוספת של 1.5%.

הווה אומר, אשם אשר נטל הלוואה בסך 50,000 ₪ על יסוד ריבית פריים +  3%, ישלם ריבית שנתית בסך 4.6% על ההלוואה. על פי מחשבון הלוואה שפיצר המתקדם והנוח לשימוש של חברת נאור פתרונות אשראי, ישלם נוטל ההלוואה החזר חודשי בסך 2,184.62 מדי חודש במידה שהחזר ההלוואה נפרש על פני 24 חודשים ושיטת ההחזר היא שפיצר.

 

לשלוט על סכומי החזר ההלוואה

בין אם מדובר בהלוואה לטווח קצר או הלוואה הנפרשת על פני מספר שנים, מחשבון הלוואה שפיצר מאפשר שליטה על גובה ההחזר החודשי לצד חישוב ריבית הלוואה בצורה קלה ומהירה, כאשר נתון זה הוא הנתון המרכזי אשר יש לוודא עמידה בו טרם נטילת הלוואה.

המחשבון שלנו יעזור לכם לתכנן טוב יותר את הצעד הבא שלכם ניתן לתכנן הלוואות בצורה נוחה כולל הוצאות חודשיות וסכומים כוללים של הקרן והריבית ולדעת בצורה ברורה כמה התשלום הסופי בכל חודש.

שימו לב! החישוב נועד להמחשה בלבד מחשבון ההלוואה מהווה כלי עזר בלבד לצורך חישובים וסימולציה כללית אודות תנאי הלוואה. אין באמור משום הצעה או התחייבות להעמדת אשראי.

 

0.00

תשלום חודשי משוער

0.00

סכום ההחזר הכולל

0.00

סך ריבית

 

הנתון העיקרי המצוי פעמים רבות בראש מעייניהם של נוטלי הלוואות הוא גובה ההלוואה הניתנת להם, תוך אי בחינה מעמיקה של הסכום הכספי אשר עתיד להתווסף להלוואה כריבית. אי בחינה מעמיקה של נתון זה טרם נטילת ההלוואה, עשוי להעמיד את הלווה בפני קשיים בעמידה בפירעון ההלוואה. בדיוק לשם כך, יש לערוך חישוב ריבית הלוואה באמצעות מחשבון החזר הלוואה.

הלוואה לכל מטרה

החל-מ ₪5,000 ועד ₪200,000 בתשלומים נוחים.

אמינות מובטחת

שקיפות מלאה, נוחות, בפשטות והכי חשוב חיסכון בעלויות הלוואה בשירות אישי ומקצועי.

בלי חיובים מיותרים

ללא ערבים או בטחונות, ובלי הפתעות בסוף החודש - תשלום חודשי קבוע ולא משתנה.

הלוואה חוץ בנקאית

הלוואה שלא תופסת מקום במסגרת האשראי הבנקאית.

בדיקת זכאות ללא התחייבות עם אישור מיידי

מלאו פרטים לבדיקה מהירה

לבעלי BDI תקין וע"פ חוק אשראי הוגן
*אי עמידה בפרעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

אנו נדאג לך להלוואה בזמן הקצר ביותר עם השירות הטוב ביותר.

הלוואה ניתנת ללקוחות כל הבנקים

קראו עוד על הלוואות חוץ בנקאיות
הלוואות

הלוואות ללא ריבית לחד הוריות

יוקר המחייה מעלה קושי רב למשפחות חד הוריות בימינו המחירים רק עולים ועולים ויוקר המחייה לוחץ ויחד עם עליות בתשלומי המיסים בכלל קשה להתנהל כלכלית

הלוואות

הלוואה מקרן השתלמות

אופן קבלת הלוואה מקרן השתלמות קרן השתלמות יכולה להיפתח עבורכם בין אם אתם שכירים או עצמאיים. כל חודש אתם מעבירים סכום מסוים מהמשכורת והמעסיק מעביר

תודה רבה!
הטופס נשלח בהצלחה:)

הידעת? יש לנו רובוט בדיקת סטטוס הלוואה של נאור פתרונות אשראי.

מהיום ניתן לבדוק בכל שעה ובכל זמן מבלי להמתין לנציג! מספר הבקשה שלך ישלח אליך בשעות הקרובות ב-SMS, עם קבלת המספר יהיה ניתן להזין בעמוד "בדיקת סטטוס הלוואה" באתר.

בדקת כבר אם מגיעה לך הלוואה?

בדיקה דיגיטלית לזכאות להלוואה מיידית לכל מטרה בחינם.
זה לוקח פחות מ-3 דקות!

דברו איתנו והצטרפו ללקוחות מרוצים

א'-ה' 9:00-15:00 ו' 9:00-13:30

דילוג לתוכן